معرفی

مشخصات فردی

محمدتقی تقوی فرد

نام - نام خانوادگی : محمدتقی   تقوی فرد

پست الکترونیکی : dr.taghavifard@gmail.com

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مدیریت-مالی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه علامه طباطبائی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مدیریت علمی (Management Science)
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : University of Tennessee-Knoxville /USA

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مهندسی صنایع
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : Wichita State University-Kansas/USA

سوابق اجرایی

بیش از 20 سال سابقه مدیریت واحدهای صنعتی، مالی و بانکی در کشورعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

عضو هیئت مدیره انجمن علمی استاندارد ایران

عضو انجمن علمی علوم مدیریت ایران

عضو ORSAتیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

- انجام پروژه های متعدد و طرح های تحقیقاتی برای سازمانهای خصوصی و بانکها

- استاد راهنمای بیش از 25 رساله دکترای رشته های مهندسی صنایع، مدیریت صنعتی و مدیریت فناوری اطلاعات

-استاد راهنما و مشاور بیش از 250 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته های مدیریت صنعتی، مهندسی صنایع، مدیریت فناوری اطلاعات، مدیریت بانکی نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مدیریت صنعتی

محل خدمت : دانشکده مدیریت

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 15

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیئت علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : نیمه وقت

تاریخ استخدام : 1374-07-01

محمدتقی تقوی فرد
محمدتقی تقوی فرد

محل خدمت :
    دانشکده مدیریت
مرتبه علمی :
    دانشیار
^